De Peelrandbreuk

Aan de westkant van het oergebied ligt een van de grootste breuken: de Peelrandbreuk. Een breuk die al actief sinds het Mioceen dat ongeveer 23 miljoen jaar geleden begon. Langs de Peelrandbreuk liggen veel wijstgronden: hooggelegen, drassige gebieden waar het ijzerrijke grondwater als kwel omhoog komt. Een zeldzaam fenomeen dat alleen onder zeer specifieke omstandigheden voorkomt en nergens in Europa zo goed zichtbaar is als hier langs de peelrandbreuk.

Wijstgronden

De wijstgronden zijn hooggelegen en nat. Een opvallende combinatie. Hoe zit dat precies? Het begint allemaal bij de de Peellandbreuk.

Deze breuk markeert de overgang tussen de Peelhorst en de lager gelegen Centrale Slenk. De hooggelegen horst bestaat uit grofkorrelig zand en grind waar grondwater makkelijk doorheen sijpelt. De laaggelegen slenk bestaat juist uit fijnkorrelig, slecht doorlaatbaar zand.

Lees meer over wijst